2020-02-24 13:41:42 [GMT+8]

Blackjack

Panduan Permainan

Objektif permainan blackjack adalah untuk pemain mendapat  jumlah yang lebih tinggi daripada peniaga tetapi tidak melebihi dua puluh satu. Walaupun beberapa pemain boleh bermain permainan pada masa yang sama mereka tidak bermain antara satu sama lain, setiap pemain hanya bermain terhadap peniaga sahaja. Setiap pemain akan dibahagi dua kad menghadap ke atas. Peniaga akan berurusan dengan dirinya dimana salah satu kad akan "face up" dan satu "face down".  Kad yang bernombor adalah ikut nilai kad masing-masing. Kad yang bergambar adalah bernilai sepuluh.  Manakalah  "ACE"  boleh dikira sebagai satu atau sebelas. Jika pemain itu mendapat dua kad dan hasilnya ialah blackjack maka telah menang dan akan dibayar 150%.  Jika jumlah itu kurang daripada dua puluh satu pemain mempunyai pilihan untuk "hit" dan mengambil kad lain atau untuk "stand". Seorang pemain boleh mengambil sebeberapa kad yang mereka hendaki tetapi jika mereka menlebihi dua puluh satu mereka akan kalah.

Selepas setiap pemain telah selesai maka "Dealer" itu akan membuka kad yang telah terbalik itu. Pada ketika ini "dealer" itu mungkin perlu "Tambah" atau "Tahan" bergantung kepada kad yang ada itu. "Dealer" itu tidak mempunyai pilihan sama ada dia "Tambah" atau "Tahan", dia akan "Tambah"  jika nilai enam belas di bawah dan "Tahan"  jika nilai tujuh belas atau lebih. Selepas "Dealer" itu telah selesai, "Player" yang mempunyai jumlah yang lebih tinggi daripada "Dealer" tetapi kurang daripada dua puluh satu akan menang. Jika "Dealer" itu lebih dari dua puluh satu, "Player" yang tidak melebihi dua puluh satu akan menjadi pemenang.

Asuransi: Ketika dealer mendapatkan kartu ACE, maka pemain boleh memilih untuk membeli atau tidak membeli asuransi.

Jika dealer tidak mencukupi total jumlah 17 poin, maka diharuskan untuk menambah kartu sehingga melewati atau mecapai 17 poin.

Berpisah: Di awal permainan jika pemain mendapatkan kartu A A di tangan maka pemain hanya bisa menambah 1 kartu.

Di awal permainan jika pemain mendapat kartu pasangan, maka pemain mempunyai pilihan untuk memisahkan kartu atau tidak.

Ganda: Ketika pemain memilih untuk menambah kartu, pemain hanya bisa menambah 1 kartu.

Tahan: Tahan kartu anda.

Tambah: Menambah satu kartu.

Apabila mahu untuk membatalkan pertaruhan anda, anda boleh tekan " Clear " untuk membuat pertaruhan baru.

Apabila anda selesai pertaruhan anda, tekan " Start " untuk memulakan permainan.

Black Jack: 3 : 2

Insurans: 2 : 1