2020-02-24 13:13:57 [GMT+8]

Bonus Bear

Panduan Permainan

Lambang Pengganti
-Dalam permainan jika simbol Beruang mencul bersamaan pada roda putaran ke 2,3&4 maka akan memulai permainan gratis.
-Simbol beruang hanya muncul pada roda putaran ke 2,3&4 dapat menggantikan semua simbol,kecuali simbol Sarang Tawon.
-Terdapat 25 baris taruhan.
-Kemenangan dihitung berdasarkan tabel barisan taruhan.Total nilai dari setiap baris dikalikan dengan jumlah baris taruhan.
-Total nilai dari rangkaian lambang penyebar dikalikan dengan total taruhan.
-Kemenangan dari lambang penyebar akan ditambahkan ke kemenangan baris taruhan.
-Kemenangan tertinggi berdasarkan pada barisan yang ditentukan.
-Penambahan rangkaian kemenangan si setiap baris,bonus akan diakumulasi.

Bonus dan Berputar Percuma

Permainan Gratis
-Jika simbol Beruang muncul bersamaan pada roda putaran ke 2,3,&4 akan memulai permainan gratis.
-Dalam 15x permainan gratis ,setiap bonus akan dikali 3 lipatan.
-Saat permainan berlangsung ,permainan gratis akan dimulai lagi.
-Permainan gratis dimainkan pada garis dan taruhan dari permainan pemicu.
-kemenangan dari permainan gratis ditambahkan pada taruhan garis dan kemenangan lambang penyebar.

Peraturan Permainan Bonus Madu
-Semua kombinasi kemenangan dihitung dari susunan kiri ke kanan,kecuali simbol Sarang Tawon.
-Dalam permainan jika muncul 3 atau lebih simbol Sarang Tawon di roda putaran manapun,maka permainan gratis akan dimulai.
-Babak permainan mencari Pot Madu.
-Silakan pilih 1 dari 5 pohon untuk dipanjat Beruang untuk mencari Pot Madu.
-Setiap kali menemukan Pot Madu akan mendapatkan hadiah.
-Permainan bonus akan berakhir jika menemukan Pot Madu.
-Bonus pada babak Pot Madu adalah kelipatan gandan dari jumlah taruhan seblum permain dimulai.
-Semua bonus adalah kelipatan dari taruhan permainan pemicu.
-Kemenangan dari permainan bonus madu ditambahkan pada garis taruhan dan kemenangan lambang penyebar.
-Dalam permainan bonus madu dapat dipicu sewaktu permainan gratis.