2020-02-24 12:57:41 [GMT+8]

Feng Shen

Panduan Permainan

Lambang Pengganti - Lambang pengganti dapat menggantikan semua simbol dalam permainan kecuali " Emas, Kayu, Air, Api dan Bumi"
Simbol mesti berada di garis yang ditentukan (garis main yang aktif) dari putaran sisi kiri ke kanan atau putaran sisi kanan ke kiri.

Para Dewa Dengarkan - 3 atau lebih Emas, Kayu, Air, Api dan Bumi muncul dalam permainan, anda akan mendapat bonus permainan "PARA DEWA DENGARKAN" Kelima-lima elemen " Emas, Kayu, Air, Api dan Bumi" merangkai hadiah keseluruhan masing-masing.
Para Dewa Dengarkan Sekali lagi - Jika Pemain tidak mendapat bonus apapun dalam permainan Para Dewa Dengarkan maka "PARA DEWA DENGARKAN SEKALI LAGI" akan muncul secara otomatis.
Hadiah Keseluruhan - Dalam permainan Dewa Dengarkan jika pemain tercapai tugasnya maka akan memperoleh bonus berikut: memperoleh " Ling Zhu " akan memasuki permainan keseluruhan dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan bonus dari Ling Zhu.
Jika simbol khusus muncul di permainan Hadiah Keseluruhan, simbol khusus tersebut akan dikunci dalam posisi lainnya dan simbol lainnya akan berputar kembali sehingga tiada lagi simbol khusus lainnya muncul. Pemain mempunyai kesempatan untuk memutar kembali sampai semua simbol yang sama muncul.

Permainan Ganda
Setelah memperoleh kemenangan, pemain boleh memilih " Ganda" untuk memasuki permainan ganda.
Jika gambar bahagian atas dan bawah adalah cocok, maka anda akan memenangkan hadiah ganda. Jika tidak, tiada kemenangan dan permainan berakhir.