2020-02-25 22:35:37 [GMT+8]

Geisha Story

Panduan Permainan

Lambang Pengganti:
-Lambang pengganti dapat menggantikan semua simbol kecuali lambang penyebar dan lambang bonus .
-Hanya kemenangan yang tertinggi dibayar per garis.
-Rangkaian kemenangan harus tersusun dari kiri ke kanan (Kecuali lambang penyebar) Garis kemenangan merupakan kelipatan dari taruhan per garisan.

Bonus dan Berputar Percuma

Lambang Bonus:
-lambang bonus akan tersebar pada roda putaran 1 dan 5 akan memulai permainan bonus.

Lambang Penyebar:
-Kemenangan dari lambang penyebar adalah kelipatan dari total taruhan dan ditambahkan ke dalam garis taruhan.
Bonus simbol 5 x 50
Bonus simbol 4 x 10
Bonus simbol 3 x 5