2020-02-24 12:59:27 [GMT+8]

Monkey King

Panduan Permainan

Pilihan Bet dalam Monkey King:4 watak dalam Monkey King (Monkey King,Sha Wujing,Red Boy,Demon King)
3 warna dalam Monkey King (Merah, Hijau, Kuning) jumlah 12 pilihan pertaruhan.

Selain daripada itu,terdapat 3 pilihan untuk pertaruhan dalam Monkey King ialah  Banker, Tie dan Player.

Bonus dan Berputar Percuma

Jumlah mempunyai 15 jenis pertaruhan untuk pemain pertaruhan
72 Variabel : Setelah lampu putaran berhenti akan memberikan 1 lampu degan nilai tertinggi, total 2 lampu.
2 Deretan: Setelah lampu putaran berhenti akan memberikan 1 lampu, total 2 lampu.
3 Deretan: Setelah lampu putaran berhenti akan memberikan 2 lampu, total 3 lampu.
4 Deretan: Setelah lampu putaran berhenti akan memberikan 3 lampu, total 4 lampu.
" Dewi Menebar Bunga" : Setelah lampu putaran berhenti akan memberikan tambahan 1-3 lampu secara acak.
" Aspek Empat Lautan " : Bagian atas, bawah, kanan dan kiri akan memberikan 1 lampu untuk setiap bagian, total 4 lampu.
" 4 raja Langit " : Memberikan 1 warna secara acak, untuk karakter (Sun Go Kong, Sha Monk, Red Boy dan Raja Kerbau) akan memberikan 1 lampu dari masing masing warna tersebut, maksimal 5 lampu.
" Raja Kerbau" : Setelah lampu putaran berhenti, akan memberikan semua Raja Kerbau dengan warna apapu, maksimal 7 lampu.
" Sha monk" : Setelah lampu putaran berhenti, akan memberikan semua Sha Monk dengan warna apapu, maksimal 7 lampu.
" Red Boy " : Setelah lampu putaran berhenti, akan memberikan semua Red Boy dengan warna apapu, maksimal 7 lampu.
" Sun Go Kong " :Setelah lampu putaran berhenti, akan memberikan semua Sun Go Kong dengan warna apapu, maksimal 7 lampu.
" Dewata " : Setelah lampu putaran berhenti, secara acak memberikan tambahan 1 lampu untuk karakter yang sama, total 2 lampu.
" Lampu Merah " : Setelah lampu putaran berhenti, akan memberikan semua lampu merah, total 9 lampu.
"Lampu Hijau " : Setelah lampu putaran berhenti, akan memberikan semua lampu hijau, total 9 lampu.
" Lampu Kuning " :Setelah lampu putaran berhenti, akan memberikan semua lampu kuning, total 9 lampu.
" 4 Laut Bersatu " :24 lampu semua kena.
" Jackpot Koneksi " : Setelah lampu putaran berhenti, akan memberikan Jackpot secara acak.