Orient Express

Panduan Permainan

Harimau (Lambang Pengganti) hanya muncul pada roda putaran kedua dan keempat, boleh menggantikan simbol lain, tetapi tidak termasuk Naga (Lambang penyebaran). Dengan satu atau lebih simbol Harimau dalam rangkaian kemenangan akan memenangkan bonus sehingga 2x lipatan.

Peraturan lain:

- Semua simbol dari kiri ke kanan untuk melengkapkan gabungan kemenangan, kecuali Naga(Lambang penyebaran)melengkapkan gabungan yang menang dalam mana-mana kedudukan.
- Semua simbol dibayar dari sisi kiri ke kanan pada setiap pertaruhan garisan permulaan permainan.
- Kemenangan tertinggi hanya pada setiap baris.
- Kemenangan maksimum dalam satu putaran adalah 40,000 kali pertaruhan setiap baris.

Simbol gabungan kemenangan lengkap dari kiri ke kanan, sebagai tambahan kepada kapal layar (lambang penyebaran) untuk melengkapkan kombinasi kemenangan di posisi manapun ia berada.

Bonus dan Berputar Percuma

Permainan Percuma:
Saat muncul 3 atau lebih Naga (Lambang Penyebar), pemenang akan dianugerahkan 15 permainan percuma
- Bonus kapal (bonus) hanya muncul dalam roda putaran ketiga.
- Ia boleh menggantikan semua simbol tetapi tidak termasuk Naga (lambang penyebaran).
- Apabila kapal (bonus) menggantikan simbol pada 1 rangkaian kemenangan, kemenangan akan digandakan dengan 2, 4 dan 8 kali.
- Apabila kapal (bonus) dan harimau (lambang pengganti) juga muncul dalam kombinasi yang menang, kapal (bonus) akan meningkat 2x lipatan.
- Permainan khusus ini dapat dimulakan sekali lagi.

jackpot:
- Pada akhir setiap permainan mempunyai peluang untuk memenangi jackpot.
- Jackpot dikeluarkan secara rawak.
- Kemenangan dari Jackpot akan ditambahkan pada total kemenangan yang lain. .
- Kontribusi dari jackpot tidak melebihi 1.5% dari total Bonus.