2020-02-24 12:55:53 [GMT+8]

Sic Bo

Panduan Permainan

"- Anda boleh bertaruh pada ""BIG"" atau ""SMALL"" dimana jumlah skor adalah dari 11-17 untuk BIG, dan dari 4-10 untuk SMALL.  ""BIG"" ""SMALL"" jika muncul triple tiada bayaran.  Pembayaran untuk ""BIG"" atau ""SMALL"" ialah  1: 1.
- Anda boleh bertaruh pada salah satu simbol, yang mesti muncul di sekurang-kurangnya 2 daripada 3 dadu. Ini dipanggil Double dan pembayaran adalah 10: 1.
- Anda boleh bertaruh pada salah satu simbol, yang mesti muncul di semua 3 dadu. Ini dipanggil Triple atau All. Pembayaran adalah 80: 1.
- Anda boleh bertaruh pada semua simbol, simbol yang sama akan muncul pada kesemua 3 dadu. Ini dipanggil ""Any Triple"" atau ""Alls"". Pembayaran adalah 30: 1.
- ""Three Total Dice"" ialah jumlah total skor ketiga-tiga didalam julat 4-17. Anda boleh bertaruh pada mana-mana jumlah ketiga-tiga dadu. Jika mana-mana jumlah yang ditaruh mengena, pembayaran akan dibayar ikut kadar bayaran masing-masing. Pembayaran untuk 4 dan 17 adalah 60:1, 5 dan 16 adalah 30:1, 6 dan 15 adalah 17:1, 7 dan 14 adalah 12:1, 8 dan 13 adalah 8:1, 9 hingga 12 adalah 6:1.
- ""Two Dice Combination"" adalah dua buah dadu yang menunjukkan kombinasi dua nombor yang berbeza (untuk contoh,a 2 dan a 3). Anda boleh bertaruh pada mana-mana ""Two Dice Combinations"" dan apabila terkena, pembayaran adalah 5: 1.
- ""Single Dice Bet"" ialah apabila bilangan tertentu 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 muncul di satu, dua atau tiga dadu didalam permainan. Jika nombor yang dipilh muncul pada salah satu daripada tiga dadu, pembayaran adalah 1:1, jika nombor yang dipilih muncul pada dua daripada tiga dadu, pembayaran adalah 2:1, dan jika nombor yang dipilih muncul pada ketiga-tiga dadu, pembayaran adalah 3:1.

Langkah-langkah untuk bermain:
+ Pilih pertaruhan dengan klik pada cip di bahagian bawah screen.
+ Untuk bertaruh, klik pada mana-mana nombor atau kombinasi nombor. Cip yang telah anda pilih akan muncul pada nombor atau kombinasi nombor yang dipilih. Anda boleh bertaruh sebanyak yang anda mahu.
+ Klik butang ""DEAL"" untuk membaling dadu. Tiga dadu akan dibaling ke dalam mangkuk tembikar.
+ Jika simbol pada dadu tidak sepadan dengan simbol ramalan anda, anda akan kehilangan pertaruhan anda. Jika simbol ramalan adalah sama dengan simbol di dadu maka pembayaran akan dibuat mengikut taruhan yang telah dibuat.
+ Klik ""Rebet"" untuk membuat pertaruhan sebelumnya.
+ Klik ""CLEAR"" untuk mengahapuskan pertaruhan yang dibuat sebelumnya."