Striper Night

Panduan Permainan

Lambang Pengganti :
-Ketika permainan berlangsung, lambang pengganti hanya muncul pada roda putaran ke -3 dan berfungsi untuk menggantikan simbol yang lain kecuali lambang penyebaran.
- Wild hanya akan muncul pada roda ke- 3, dan pemain gantian untuk semua simbol lain yang termasuk lambang penyebar.
- Apabila wild muncul, ia akan berkembang untuk menutup semua roda putaran sebelum bonus dibayar.
- Setiap rangkaian kemenangan dengan 1 atau lebih lambang pengganti, bonus akan dibayar 3x lipatan.
- Semua simbol membayar kiri ke kanan termasuk lambang penyebar.

Lambang Penyebaran:
-Kemenangan dari lambang penyebaran adalah kelipatan dari berjumlah taruhan.

Peraturan Lain:
- Kemenangan dikira dari sebelah kiri pada setiap pertaruhan, termasuk lambang penyebar.
- Setiap permainan mesti mempunyai 50 garis aktif.
- Kemenangan dari lambang penyebar adalah kelipatan dari total taruhan.
- Maksima kemenangan yang dibayar adalah 50,000x taruhan per baris.

Bonus dan Berputar Percuma

Wild ( lambang pengganti):
-Muncul dengan 3 atau lebih  dari kiri ke kanan pada setiap roda putaran, pemain akan menerima 9 permainan percuma. ---Setiap kali wild muncul dalam permainan percuma, ia akan mereplikasikan diri ke dalam satu atau dua roda tambahan sebelum bayaran diberikan.

Permainan Bonus Khusus:
-Permainan bonus khusus dipicu ketika total kemenangan keseluruhan dari permainan khusus " Striper Night Feature" (Tidak termasuk kemenangan dari babak awal).
*Jumlah keseluruhan bonus tidak melebihi taruhan mendapat 100x lipatan taruhan bonus.
*Jumlah keseluruhan bonus tidak melebihi 2-5x taruhan, mendapat 3x lipatan taruhan bonus.
*Jumlah keseluruhan bonus tidak melebihi 1-2x taruhan, mendapat 8x lipatan taruhan bonus.
*Jumlah keseluruhan bonus tidak melebihi 5-10x taruhan, mendapat 2x lipatan taruhan bonus.

Jackpot:
-Jackpot Progresif dicetuskan secara rawak.
-Kemenangan jackpot ditambah kepada kemenangan lain. Kontribusi jumlah jackpot  tidak lebih daripada 1.5% dari total bet.