2020-02-25 23:35:05 [GMT+8]

Triple Twister

Panduan Permainan

Wild ( lambang pengganti) : Hanya muncul pada roda putaran ke 3 dalam permainan normal dan dapat menggantikan semua simbol termasuk lambang penyebar.
- Ketika lambang pengganti muncul, ia akan meluas dan menutupi semua posisi pada roda putaran sebelum bonus dibayar.
- Bonusnya adalah 3x lipat ketika 1 atau lebih lambang pengganti muncul dalam sebuah kombinasi kemenangan.
- Lambang pengganti hanya dapat menggantikan lambang penyebar sekali sahaja dalam setiap putaran.

Peraturan lain:
- Kemenangan dikira dari sebelah kiri pada setiap pertaruhan , termasuk lambang penyebar.
- Setiap permainan mesti mempunyai 50 garis aktif.
- Kemenangan dari lambang penyebar adalah kelipatan dari total taruhan.
- Maksima kemenangan yang dibayar adalah 50,000x taruhan per baris.

Bonus dan Berputar Percuma

Twister ( lambang pengganti)
Muncul dengan 3 atau lebih dari kiri ke kanan pada setiap reel, pemain akan menerima 9 permainan percuma. Setiap kali wild muncul dalam permainan percuma, ia akan mereplikasikan diri ke dalam roda pertama dan kedua sebelum bayaran diberikan.

Permainan Bonus Khusus 
Permainan bonus khusus dipicu ketika total kemenangan keseluruhan dari permainan khusus " Triple Twister" ( tidak termasuk kemenangan dari babak awal dan tidak melebihi 10x dari taruhan) 
* Jumlah keseluruhan bonus tidak melebihi taruhan mendapat 100x lipatan taruhan bonus.
* Jumlah keseluruhan bonus tidak melebihi 0-2x taruhan, mendapat 8x lipatan taruhan bonus.
* Jumlah keseluruhan bonus tidak melebihi 2-5x taruhan, mendapat 3x lipatan taruhan bonus.
* Jumlah keseluruhan bonus tidak melebihi 5-10x taruhan, mendapat 2x lipatan taruhan bonus.
 
Jackpot:
- Jackpot Progresif dicetuskan secara rawak.
- Kemenangan jackpot ditambah kepada kemenangan lain. Kontribusi jumlah jackpot  tidak lebih daripada 1.5% dari total bonus.