2020-02-20 15:07:40 [GMT+8]
Saya bersetuju bahawa umur melebihi 18.