2019-12-10 04:23:57 [GMT+8]
Saya bersetuju bahawa umur melebihi 18.